سارا رحمانی پناه: آموزش وپرورش در آموزش هنر به دانش آموزان فرصت برابر ایجاد می نماید

به گزارش مجله جگوار، تهران (پانا) - یک هنرمند نقاش، با تأکید بر این مفهوم که هنر بخشی جدایی ناپذیر از برنامۀ درسی مدارس است، گفت آموزش وپرورش در آموزش هنر به دانش آموزان فرصت برابر ایجاد می نماید.

سارا رحمانی پناه: آموزش وپرورش در آموزش هنر به دانش آموزان فرصت برابر ایجاد می نماید

سارا رحمانی پناه، هنرمند نقاش و دبیر آموزش وپرورش در گفت وگو با پانا، هنر را بیان احساسات و افکار آدمی به شکلی زیبا دانسته و با بیان این نکته که در چند سال اخیر، نگاه ویژه ای به مباحث هنری وجود داشته است، گفت: بسیار خوشحالیم که در چند سال اخیر، مدارس، مخصوصاً در مقطع دبستان، توجه ویژه ای به هنر داشته و این مقوله را در مباحث درسی خویش ادغام نموده اند.

رشد پرورش تفکر نقاد و خلاق در آموزش وپرورش از دستاوردهای مهم توجه به هنر است

وی در ادامه، پرورش احساس ابتکار و زیبایی شناسی، ارتقای هوش عاطفی و درک معنوی و رشد تفکر نقاد و خلاق دانش آموزان را از مهم ترین آثار توجه به مقولۀ هنر در مدارس برشمرده و با اشاره به این نکته که این امر می تواند فضایی مثبت در مدرسه ایجاد کند تا دانش آموز به حس زیبایی شناسی دست پیدا کند، افزود: علاوه بر این که هنر سرگرم نماینده است، دانش آموز یاد می گیرد مشاهده کند، تفسیر کند و دیدگاه های مختلف را ببیند و آن دیدگاه ها را تجزیه و تحلیل و در نهایت ترکیب کند و به همین علت است که مدارس، دانش آموزان خویش را تشویق می نمایند تا در هر گونه از هنر از جمه نقاشی، خوشنویسی، موسیقی و تئاتر حضور داشته باشند و آموزش ببینند.

هنر بخشی جدایی ناپذیر از برنامۀ درسی مدارس است

این هنرمند نقاش، در بخشی دیگر از این گفت وگو، هنر را بخشی جدایی ناپذیر از برنامۀ درسی مدارس برشمرده و با اذعان به این امر که همین رفتار در مدرسه موجب می گردد تا هر دانش آموز به صورت اجتناب ناپذیر در برنامۀ هنری مدرسه حضور داشته باشد، ادامه داد: دانش آموز در مدرسه، با فعالیت های هنری ای روبرو می گردد که با دروس اصلی وی آمیخته شده است و در این جهت، باید گفت که آموزش هنر در مدرسه، به دانش آموزان یاری می نماید تا راحت تر به ویژگی های مهمی که برای آنان در زندگی مفید فایده است، دست یابند، یاد بگیرند و توسعه دهند.

رحمانی پناه، با اذعان به این امر که هنر در وجود یک فرد، خلاقیت و تمرکز را افزایش می دهد و باعث بهبود عملکرد تحصیلی می گردد، افزود: هنر در وجود یک فرد می تواند مهارت های فکری، انتقادی و فردی او را تقویت کند و مهارت های خلاقانۀ حل مسئلۀ او را توسعه دهد و موجب می گردد تا مهارت های زبانی، مهارت های اجتماعی، تصمیم گیری و اعتماد به نفس را در دانش آموزان پرورش دهد.

آموزش هنر در مدرسه زمینه ساز آگاهی بخشی زیبائی شناسانه در وجود دانش آموزان است

وی هنر را، در هر شکل ممکن، زمینه ساز تقویت سطوح تفکر دانش آموزان برشمرده و با تأکید بر این مفهوم که این امر می تواند در یادگیری مابقی موضوعات درسی و دیگر مسائل خارج از درس مربوط به زندگی نیز تأثیر مثبت بگذارد، گفت: آموزش هنر در مدارس، می تواند موجب آگاهی بخشی در زمینۀ زیبایی شناختی دانش آموز باشد، او را در معرض مسائل فرهنگی روز جامعه قرار دهد، خلاقیت و بیان عاطفی او را بهبود بخشد و بیان و تعامل اجتماعی دانش آموز را به شکلی بهتر رقم بزند.

این دبیر آموزش وپرورش، با اشاره به این که اموزش هنر به دانش آموزان، آن ها را با مجموعه ای از مهارت هایی که برای تبدیل شدن به یک انسان پیروز و کامل احتیاج دارند، روبرو می نماید، توضیح داد: آموزش هنر از سنین کم به بچه ها، می تواند فرصت قرار گرفتن در فضای تجربه محور و خلاقانه را را فراهم آورد و بعلاوه موجب گردد که تجربه، درک و دانش هنری و مهارت های فردی او در طیف وسیعی از موضوعات، توسعه یابد.

هماهنگی دست و چشم از مهم ترین اهداف آموزش هنر در مدرسه است

رحمانی پناه، با اشاره به این نکته که لذت بردن از جنبه های مختلف هنر، فقط یک جنبۀ مفید برای بچه ها نیست و با تأکید بر این امر که مهارت های آموزشی پیشرفته در زمینۀ هنر، اغلب به سایر زمینه های زندگی و کار خارج از مدرسۀ دانش آموز نیز منتقل می گردد، خاطر نشان کرد: هماهنگی دست و چشم، از مهم ترین مزایای آموزش هنر به دانش آموزان در سنین کودکی و یکی از مهم ترین اهداف آموزش وپرورش در سال های ابتدایی ورود بچه ها به دبستان است و پروژه های هنری در مدارس، اغلب از دانش آموزان می خواهند تا از مهارت های ظریف خود برای تکمیل وظایف خویش استفاده نمایند.

وی، در دست گرفتن قلم مو، برش با قیچی و ساخت اشیای مختلف با گل رس را که در مدرسه شایع هستند، از مهم ترین نمونه های فعالیت های هنری برشمرده که می تواند مهارت های ظریف و هماهنگی دست و چشم را ایجاد کند، تأکید کرد: دانش آموز در چنین شرایطی این فرصت را دارد که بدون اندیشیدن به قضاوت شدن و نتیجه، در فضای این مهارت ها تمرین کند و در نهایت، سطح توانایی های خویش را افزایش دهد.

آموزش وپرورش در آموزش هنر به دانش آموزان فرصت برابر ایجاد می نماید

این مدرس آموزش وپرورش، آموزش هنر در مدارس را زمینه ساز ایجاد فرصت خلاقانۀ برابر برای همۀ دانش آموزان برشمرده و با ضمن ابراز تأسف از این امر که امروز بسیاری از دانش آموزان هستند که به لوازم هنری و ابزار مورد احتیاج جهت بروز خلاقیت هنری خویش در منزل دسترسی ندارند، یادآور شد: آموزش وپرورش با ارائۀ هنر در سیستم آموزش وپرورش مدارس، این فرصت برابر را برای همۀ دانش آموزان ایجاد می نماید که تخیل خویش را رشد بدهند، مهارت های شناختی و حل مسئلۀ خویش را توسعه دهند و اصلاً به این موضوع فکر نمایند که چگونه خلاقیت های خیالی خویش را به منصۀ ظهور برسانند و واقعی نمایند و می توان گفت که این رفتار، موجب ارتقای سطح مهارت های حل مسئله در دانش آموزان می گردد.

این هنرمند نقاش، به همین دلیل، با تأکید بر امر که ارتقای سطح مهارت های حل مسئله در دانش آموزان، یاری های بسیار شایانی را به ارتقای سطح آموزشی و درسی همۀ دانش آموزان خواهد نمود، گفت: این امر موجب می گردد که دانش آموزان، در نهایت در شرایط تحصیلی خویش نیز تغییراتی حس نمایند و می توان گفت که ارتقای سطح توانایی حل مسئله در دانش آموزان، از مهم ترین زمینه های دسترسی به ارتقای سطح آگاهی و خلاقیت آنان است.

ماهیت لذت بخش بودن پرو ژه های هنری در مدارس زمینه ساز افزایش تمرکز در دانش آموزان است

رحمانی پناه، افزایش تمرکز را از دیگر جنبه ها و دستاوردهای آموزش هنر در مدارس برشمرده و با اذعان به این امر که ماهیت لذت بخش بودن پروژه های هنری، می تواند موجب افزایش تمرکز و لذت در دانش آموزان باشد، افزود: این امر، زمانی افتاق می افتد که دانش آموزان در حال اجرا یک فعالیت هنری هستند و در این میان، دانش آموزان آن قدر از این فعالیت لذت می برند که می توانند تمرکز ویژه ای بر روی آن داشته باشند و از ابتدا تا انتهای آن کار هنری را با دقت و تمرکز ویژه ای پیش ببرند.

وی، دست زدن به فعالیت های هنری را زمینه ساز ایجاد دست زدن به تمرین های هنر در دانش آموزان برشمرده و با اشاره به این نکته که هر چه که تعداد پروژه های هنری، چه به صورت ادغام شده در دروس اصلی و چه به صورت تکی در مدارس بیشتر باشد، تمرکز دانش آموزان نیز بیشتر افزایش پیدا می نماید، ادامه داد: از طرفی، با توجه به این که آموزش هنر، به هر حال در هر جایی یک نوع ماهیت باز بودن دارد و دانش آموزان می توانند با خلاقیت خویش کارهای هنری انجام بدهند، همین ماهیت باز بودن هنر، موجب می گردد که دانش آموزان در پروژه های ریسک بیشتری داشته باشند و از آن جا که نتیجه و فرایند فراوری آثار و دست زدن به زمینه های مختلف کارهای هنری انعطاف پذیر است، نتیجه به هر شکلی که رقم بخورد، موجب تشویق دانش آموزان خواهد شد.

انتقال حس زیبایی شناختی به دانش آموز در دورۀ پیش دبستانی از اهداف مهم آموزش وپرورش است

این مدرس هنر در مدارس، با تأکید بر این امر که دست یافتن به نتایج خوب حاصل از فعالیت های هنری در جان و روح دانش آموزان موجب می گردد که اعتماد به نفس در وجود آنان تقویت گردد، افزود: خوشبختانه چندین سال است که آموزش وپرورش اقدامات ویژه ای در حوزۀ هنر نموده است و می توان گفت که یکی از مهم ترین اهداف آموزش وپرورش از دورۀ پیش دبستانی، پرورش حس هنر و زیبائی شناختی در میان دانش آموزان است و اگر بخواهیم این موضوع را بیشتر باز کنیم، برای مثال می توان گفت که آموزش وپرورش در دورۀ پیش دبستان، یازده هدف مهم را برای آموزش دانش آموزان در نظر گرفته است که پرورش هنر و زیبائی شناختی، یکی از اهداف یازده گانه در آموزش هنر در دورۀ پیش دبستان است.

این هنرمند نقاش، این اهداف را شامل حوزه های آشنایی با حوزه های مختلف هنر، کسب آگاهی بصری از جزئیات محیط طبیعی اطراف، درک عناصر مهم و اولیۀ هنرهای تجسمی، شناخت عناصر مهم زیبائی شناختی در طبیعت و توانایی فراوری اثر هنری و اجرای آن را دانسته و با اشاره به این که این زیر موضوعات مهم، از جملۀ اهداف تعریف شدۀ آموزش وپرورش هنر و هنرمند در مدرسه است، گفت: امیدوارم با توجه به این که آموزش وپرورش نگاه بسیار ویژه ای به این حوزه دارد و اقدامات بسیار خوبی در این زمینه اجرا شده است، تمامی مدارس به این اهداف پایبند باشند و همۀ مدارس، چه در برنامۀ دروس اصلی و چه در دیگر برنامه های درسی به صورت مجزا، زنگ هنر را مورد توجه قرار داده و نگاه ویژه ای به ساعات تدریس هنر در مدارس داشته باشند.

رحمانی پناه با تأکید بر این امر که نگاه به مقولۀ هنر در آموزش وپرورش و مدارس می بایست به دایره ای گسترده تر از زنگ آموزش نقاشی تعمیم پیدا کند، باز رفتار کردن اموزش وپرورش در این حوزه را از مهم ترین اولویت های پیش روی این سازمان برشمرده و با اذعان به این امر که امروز، رفتار شکل گرفته در مدارس، می بایست به گونه ای باشد که دانش آموز جنبه های مختلف هنر را بشناسد، توضیح داد: انتقال مفاهیم هنری در مدارس برای شناخت بهتر هنر به دانش آموزان باید به گونه ای باشد که دانش آموز محدود نباشد، بتواند آزادانه دست به انتخاب بزند و ما نیز بتوانیم ماهیت باز بودن انتخاب رشته های هنری در مدارس را به چشم ببینیم.

ادغام هنر با دیگر دروس در مدارس تأثیر ویژه ای در ارتقای سطح خلاقیت دانش آموزان دارد

وی در انتها این تبادل نظر، با تأکید بر این مفهوم که مزایای ورود هنر به دروس اصلی مدارس و حتی ادغام هنر با دیگر دروس آموزشی را بسیار زیاد دانسته و بر همین اساس، خاطر نشان کرد: این امر می تواند تأثیر بسیار زیادی در فرایند تحصیلی و ارتقای سطح خلاقیت دانش آموزان داشته باشد و این تأثیرات می تواند در سال های پیش روی دانش آموزان جلوه گر باشد و ما نیز، امیدواریم که مدیران مدارس، نگاه ویژه ای به مبحث هنر در برنامه های درسی خویش داشته باشند.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 5 شهریور 1401 بروزرسانی: 5 شهریور 1401 گردآورنده: hoseinjaguar.ir شناسه مطلب: 2166

به "سارا رحمانی پناه: آموزش وپرورش در آموزش هنر به دانش آموزان فرصت برابر ایجاد می نماید" امتیاز دهید

2 کاربر به "سارا رحمانی پناه: آموزش وپرورش در آموزش هنر به دانش آموزان فرصت برابر ایجاد می نماید" امتیاز داده اند | 1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سارا رحمانی پناه: آموزش وپرورش در آموزش هنر به دانش آموزان فرصت برابر ایجاد می نماید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید