درون گرا ها به کار تعهد بیشتری دارند یا برون گراها؟

پژوهش های دانشگاهی گویای آن است که از آنجاکه تعهد سازمانی، با نتایج و اهداف سازمانی رابطه ای مستقیم دارد و داشتن کارکنان متعهد برای سازمان ها یک امتیاز مثبت است، توجه به نوع شخصیت افراد در هنگام استخدام، مانع ورود افراد نامناسب در سازمان گردیده و از ایجاد مسائل آشکار و پنهان متعددی جلوگیری می نماید.

درون گرا ها به کار تعهد بیشتری دارند یا برون گراها؟

به گزارش خبرنگاران، استخدام و به کارگیری نیروی کار متناسب با سازمان، همواره جزو مهم ترین دغدغه های هر مدیری به حساب می آید. نتایج پژوهشی که توسط پژوهشگران دانشگاهی انجام گردیده نشان می دهد که در این خصوص و به ویژه در مورد کارکنان بیمارستانی، بایستی توجهی ویژه به درون گرا یا برون گرا بودن افراد کرد.

تیپ شخصیتی، مدلی است که بدان وسیله می توان فهمید که یک شخصیت شکل گرفته، محصول تعامل خاصی بین چندین نیروی فرهنگی و شخصی مانند گروه همسالان، عوامل ارثی و ژنتیکی، والدین، طبقه اجتماعی، فرهنگ و محیط فیزیکی است. به عبارت دیگر هر تیپی، ذخایر خاصی از نگرش ها و مهارت هایی در جهت غلبه بر مسائل و وظایف محیطی دارد. ازآنجاکه تیپ های مختلف دارای علائق، صلاحیت ها و حالات مزاجی متفاوتی هستند مایل اند که خود را با افراد و موضوعات مخصوصی احاطه نمایند و در جستجوی مسائلی هستند که با علائق، صلاحیت ها و طرز تفکرشان نسبت به دنیا متجانس باشد.

بنا بر نظر روانشناسان، یکی از متداول ترین طبقه بندی هایی که برای شخصیت انسان به کار می رود، تقسیم آن به درون گرایی و برون گرایی است. درون گرایان در مقایسه با برون گرایان خوددارترند و از بروز احساسات خود بیشتر جلوگیری می نمایند. آن ها همچنین، در یادگیری بیشتر تحت تأثیر تنبیه قرار می گیرند، درحالی که برون گرایان بیشتر از پاداش تأثیر می پذیرند.

در این خصوص، محققانی از دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، پژوهشی را انجام داده اند که در آن رابطه بین تیپ شخصیتی (برون گرا-درون گرا) و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستانی مورد آنالیز قرار گرفته است.

به تعریف متخصصان، تعهد سازمانی یکی از مسائل مهم انگیزشی است که بر اساس آن، فرد در سازمان، هویت پیدا نموده و در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد. درواقع، تعهد سازمانی، یعنی درجه همانندسازی روان شناختی یا چسبیدگی به سازمانی که ما برای آن کار می کنیم.

محققان فوق، در این مطالعه مقطعی، تعداد 215 نفر از کارکنان مرد و زن بیمارستان شهید باهنر کرمان را با یاری پرسشنامه های استاندارد تیپ شخصیتی تعهد سازمانی مطالعه نموده اند. این محققین، سپس داده های به دست آمده را با استفاده از روش های آماری و به یاری کامپیوتر، تجزیه وتحلیل نموده اند.

نتایج این مطالعه به طور واضحی نشان می دهد که افراد دارای شخصیت درون گرا، تعهد سازمانی معین تر و بالاتری دارند و چنین تعهدی، با برون گرایی ارتباطی ندارد. درواقع تعهد سازمانی بیشتر تحت تأثیر درون گرایی است.

در این خصوص، دکتر حامد زینلی، استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان و دیگر همکارش در این پژوهش می گویند: با توجه به نتایج تحقیقات پیشین و نیز نتایجی که در پژوهش ما حاصل گردیده است، معین می گردد که بین شخصیت درون گرا و تعهد سازمانی کارمندان بیمارستانی، رابطه مستقیمی وجود دارد. به عبارت دیگر، تعهد سازمانی طبق نتایج این تحقیق بیشتر تحت تأثیر تیپ شخصیتی درون گرا واقع شده است. از سوی دیگر زنان نسبت به مردان از تعهد سازمانی بالاتری برخوردارند و عضویت داشتن در سازمان برای آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین توجه هر چه بیشتر سازمان به تیپ های شخصیتی افراد و فراهم کردن محیطی که افراد احساس تعهد و پایبندی بیشتری به سازمان داشته باشند، می تواند زمینه را برای ایجاد کارکرد بهتر کارکنان و درنتیجه بهره وری بالاتر در سازمان فراهم کند.

دکتر زینلی و همکارش ادامه داده اند: با توجه به وضعیت موجود پیشنهاد می گردد با ارزیابی و طراحی مجدد مشاغل و معین افراد مناسب ازنظر شخصیتی و گماردن افراد در صندلی خاص خود، در این زمینه، وضعیت را بهبود بخشیده تا به افزایش تعهد سازمانی کارکنان منجر گردد. همچنین ضروری است سازمان ها با توجه به توانایی ها و مهارت ها و تیپ شخصیتی کارکنان برای انجام بهتر کار، برنامه ریزی و اقدام نمایند.

به اعتقاد محققان فوق: در این زمینه بهتر است در سازمان ها و در دوره های زمانی معین و با توجه به بهبود و ارتقاء توانمندی ها و مهارت های کارکنان، مشاغل آن ها را با این توانایی ها و قابلیت ها تناسب داده و هماهنگ نمایند تا از روند صعودی عملکرد کارکنان خود اطمینان حاصل نموده و از کاهش کارآمدی آن ها بدین وسیله پیشگیری نمایند.

این یافته ها، که به اهمیت در نظر دریافت توانایی ها، مهارت ها و خصوصیات کارکنان (تیپ های شخصیت) برای انجام بهتر کار و برنامه ریزی اشاره دارند، در مجله بهداشت و توسعه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتشار یافته اند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "درون گرا ها به کار تعهد بیشتری دارند یا برون گراها؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "درون گرا ها به کار تعهد بیشتری دارند یا برون گراها؟"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید