آثار مثبت تصمیمات ستاد تنظیم بازار در 2 بازار

به گزارش مجله جگوار، تهران (پانا) - دولت سیزدهم از روزی که فعالیت خود را شروع کرد، دو موضوع مهار کرونا و کنترل قیمت ها را در دستور کار قرار داد، در مهار کرونا نسبت به توزیع و انجام واکسیناسیون اقدام کرد و برای جلوگیری از رشد قیمت ها، ستاد تنظیم بازار به صورت هفتگی برگزار گردید.

آثار مثبت تصمیمات ستاد تنظیم بازار در 2 بازار

به گزارش ایران، آنگونه که فعالان بازار عنوان می نمایند چندماهی است که بازار کالایی کشور به تعادل رسیده و نوسان قیمت، کمتر سراغ بازار می آید. با این شرح به نظر می رسد که ستاد تنظیم بازار توانسته به موفقیت هایی که مدنظر داشته برسد، اما ادامه این فرایند مستلزم همکاری بین وزارتخانه ها و دستگاه ها در تأمین و توزیع کالا است. این همان موضوعی است که رئیس جمهوری در ستاد هماهنگی مالی دولت از کابینه خود خواهان شده است. در ای باره با محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت و گویی انجام داده ایم که در ادامه می آید:

چندی پیش رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی مالی دولت خواهان هماهنگی وزارتخانه ها برای انسجام بین شبکه تأمین و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی شدند. در این حوزه چه چالش هایی وجود دارد که اجازه نمی دهد، دستگاه ها با یکدیگر هماهنگ شوند؟

یکی از مسائل اساسی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی ناهماهنگی بین دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها بود؛ این امر تا جایی پیش رفت که در بعضی از مقاطع شاهد کمبود کالا یا تأخیر در تأمین کالاهای اساسی بودیم و حتی این امر باعث شده بود در بخشی از کالاها گرانی اتفاق بیفتد. این ناهماهنگی در مرزهای بین سازمانی و بین وزارتخانه ای و بعلاوه سیاست های متفاوت پدیدار و در نهایت باعث کندی کار، کمبود کالا و نارضایتی عموم می شد. اما در دولت سیزدهم، سیاست ها در بخش تنظیم بازار تغییر کرد، به گونه ای که هر هفته و به صورت منظم، ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری (رئیس ستاد تنظیم بازار) با حضور وزرا و کارشناسان تشکیل می گردد. در جلسات ستاد تنظیم بازار که حداقل سه ساعت وقت مبسوط گذاشته می گردد، درباره مسائل و مسائلی که باعث چالش بازار شده، تصمیم گیری می گردد. در گذشته مسائل و وظایف بین مرز وزارتخانه ها و سازمان ها می ماند و سبب مسائل جدی می شد ولی اکنون مسائل بین دستگاهی با سرعت حل و پیگیری می گردد؛ در چند ماه اخیر و با توجه به برگزاری جلسات منظم، فعالیت بین دستگاه ها تسهیل شده است و دیگر مسائل بین دستگاهی معطل تصمیم گیری نمی ماند. این موضوع برکات زیادی در بازار کالایی کشور داشته است. به عنوان مثال، با تصمیم های اتخاذ شده بازار مرغ و تخم مرغ آرام شده است و دیگر شاهد جهش و نوسان قیمت در این کالاها نیستیم.

اعتقاد دارید که هماهنگی بین دستگاه ها و وزارتخانه ها در تنظیم بازار کالایی کشور رخ داده است؟

بله، در حال حاضر هماهنگی بین نهادها، دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها ایجاد شده است. این اتفاق گام بلندی بود که در دولت سیزدهم برداشته شد.

انسجام در تأمین و توزیع کالاها در دولت سیزدهم چگونه دنبال می گردد؟

وزارتخانه های صمت و کشاورزی، مهم ترین وزارتخانه ها در تنظیم بازار کالایی کشور هستند لذا هماهنگی بین این دو مجموعه بسیار ضرورت دارد؛ خوشبختانه در دولت سیزدهم و در جلسات ستاد تنظیم بازار بخوبی به این امر توجه می گردد. اگر به هر علتی وزارتخانه های یاد شده درباره یک موضوع به جمع بندی نرسند، در ستاد تنظیم بازار آن مبحث مطرح و تصمیم مدیریتی مناسب اتخاذ می گردد.

در جلسات ستاد تنظیم بازار در خصوص شرایط استان ها هم صحبت می گردد؟

یکی از اقدام های مهمی که دولت سیزدهم انجام داد، تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار به ریاست استانداران در استان ها است، این موضوع یاری کرد که شرایط عرضه کالایی در استان ها بهبود پیدا کند. بر این اساس تنظیم بازار هم در سطح ملی و هم در سطح استان ها دنبال می گردد. در حال حاضر ستاد تنظیم بازار بخوبی هماهنگ نماینده بین دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف شده است و موضوعات به صورت روان دنبال می گردد. مجموعه ستاد تنظیم بازار(استانی و ملی) مسائل را بخوبی حل نموده و چالش بین دستگاهی به حداقل رسیده است.

مردم چه زمان می توانند آثار تصمیمات ستاد تنظیم بازار را در زندگی و معیشت خود ببینند؟

هفته گذشته معاون اول رئیس جمهوری، بازدید سر زده از میادین داشت و در همان جا، جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار گردید، بعد از آن جلسه بازار مرغ و تخم مرغ به صورت مشهودی در سراسر کشور متعادل شده است. در حقیقت آثار تصمیم های گرفته شده در ستاد تنظیم بازار در زندگی مردم نمایان شده است. در این میان چندی پیش و با خبر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای، بازار این بخش دچار التهاب شد و نگرانی هایی را ایجاد کرد اما با تصمیم های مناسب و نشست های تخصصی با فراورینمایندگان لوازم خانگی داخلی عرضه افزایش پیدا کرد و مسئله ای در این حوزه پدیدار نشد. در حال حاضر بازار لوازم خانگی آرام شده و هیچ تنشی ندارد. وقتی مسئله ای در ستاد تنظیم بازار حل می گردد، دیگران، دیگر آن مسأله را نمی بینند، به همین علت شاید این سؤال ایجاد گردد که تصمیم های اتخاذ شده چه نتایجی داشته است؟ بخش قابل توجهی از آرامش بازار نشأت گرفته از تصمیم های ستاد تنظیم بازار است.

به نظر می رسد که دولت در راستای تنظیم بازار می خواهد وارد قیمت گذاری لوازم خانگی گردد، آیا چنین امری اتفاق می افتد؟

به هیچ عنوان قیمت گذاری لوازم خانگی در دستور کار دولت نیست؛ تنها موضوعی که دنبال می گردد، افزایش عرضه لوازم خانگی داخلی در بازار است. با ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای، فضایی ایجاد شد که لوازم خانگی در حال گران شدن است به همین علت افزایش عرضه در دستور کار نهاده شد. بدین جهت سازندگان لوازم خانگی با سرعت محصولات خود را روانه بازار کردند تا شاهد سودجویی در این حوزه نباشیم. اکنون هیچ مسئله ای در بازار لوازم خانگی نداریم.

با توجه به اینکه به فصل سرما نزدیک می شویم و احتمال قطعی گاز وجود دارد، بعضی ها ابراز نگرانی می نمایند که در پی قطعی گاز فراوری کاهش پیدا می نماید، همان اتفاقی که با قطعی برق در تابستان رخ داد، برای این منظور راهکاری اتخاذ شده است؟

وزارت صمت در این حوزه برنامه ریزی مفصلی انجام داده است لذا با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت اجازه نمی دهیم خللی در فراوری اتفاق بیفتد. اگر کمبودی ایجاد گردد که البته قطعی نیست، اولویت بندی صنایع معین شده است. با قطعیت می گویم که فراوری در زمستان با چالش روبرو نخواهد شد و فراورینمایندگان بدون دغدغه می توانند نسبت به فعالیت صنعتی خود اقدام نمایند.

برش

در حال حاضر هماهنگی بین نهادها، دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها ایجاد شده است. این اتفاق گام بلندی بود که در دولت سیزدهم برداشته شد.

وزارتخانه های صمت و کشاورزی، مهم ترین وزارتخانه ها در تنظیم بازار کالایی کشور هستند لذا هماهنگی بین این دو مجموعه بسیار ضرورت دارد؛ خوشبختانه در دولت سیزدهم و در جلسات ستاد تنظیم بازار بخوبی به این امر توجه می گردد

هفته گذشته معاون اول رئیس جمهوری، بازدید سر زده از میادین داشت و در همان جا، جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار گردید، از بعد از آن جلسه بازار مرغ و تخم مرغ به صورت مشهودی در سراسر کشور متعادل شده است. در حقیقت آثار تصمیم های گرفته شده در ستاد تنظیم بازار در زندگی مردم نمایان شده است

با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت اجازه نمی دهیم خللی در فراوری اتفاق بیفتد

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 29 آذر 1400 بروزرسانی: 29 آذر 1400 گردآورنده: hoseinjaguar.ir شناسه مطلب: 1934

به "آثار مثبت تصمیمات ستاد تنظیم بازار در 2 بازار" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آثار مثبت تصمیمات ستاد تنظیم بازار در 2 بازار"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید